Miễn phí dịch vụ xông hơi, bồn Jacuzzi

1 VÉ cho một lần lưu trú
– Dành cho các đặt phòng trực tiếp tại website có thời gian lưu trú tối thiểu 02 đêm liên tục
– Áp dụng cho loại phòng Aquari Suite và Royal Suite

Online booking