Vị trí - Phố đi bộ Nguyễn Huệ Ho Chi Minh City Hotel

Aquari Hotel

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

400m từ Khách sạn Aquari

Online booking
Best Rate in period
Latest available rooms