Phố đi bộ Nguyễn Huệ

400m từ Khách sạn Aquari

Online booking