Kết nối Internet

Aquari tin chọn các đơn vị cung cấp hệ thống đường truyền wifi tốc độ cao đạt chuẩn, giúp quý khách được kết nối mạng xuyên suốt và chất lượng hơn, đáp ứng nhu giao lưu, kết nối với người thân, bạn bè.

Online booking